Šis kultūras kalendārs ir izveidots, lai atbalstītu kultūras piedāvājuma nodrošinātājus, kā arī veicinātu kultūras pieejamību Rīgas apkaimēs un Latvijas reģionos. Mūsu mērķis ir sniegt ikvienam pārskatāmu informāciju par daudzveidīgo kultūras piedāvājumu Latvijā, iekļaujot kalendārā ne tikai informāciju par pasākumiem, bet arī aktivitātēm, kurās iedzīvotāji var iesaistīties un realizēt savu radošo potenciālu, uzlabot savu un apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti, praktizējot veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu.
Mēs piedāvājam ikvienam izmantot šo vietni arī kā platformu dažādiem iedzīvotāju iesaistošiem projektiem un kultūras pakalpojumu piedāvājumiem. Regulāriem informācijas ievietotājiem tiks piešķirti pieejas kodi, lai informāciju par saviem pasākumiem vai citām kultūras aktivitātēm varētu ievietot vai labot jebkurā brīdī. Sūtiet informāciju par savu pasākumu vai aktivitāti uz

Kultūras kalendāru izveidoja biedrība “Free Riga” sadarbībā ar Sarkandaugavas attīstības biedrību. Iniciatīvu izveidot šo vietni aizsāka Totaldobže mākslas centrs. Kultūras kalendāra izveidošanu ir finansiāli atbalstījis Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Esam atvērti sadarbībai,
jūsu Free Riga!